Le présent des verbes du premier groupe

1. Lis et mémorise

2. Exercices A1

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10

Exercice 11

Exercice 12

3. Exercices A2

Exercice 1a

Exercice 1b


4. Les verbes irréguliers de base

Attention aux verbes en :
-GER (manger, ranger)
-CER (commencer, placer)
-ELER (appeler)
-ETER (jeter)
-YER (envoyer)

Exercice 1Exercice 2

Exercice 3